Wdrożenie systemu jakdojade.pl

Serwis jakdojade.pl nie jest oprogramowaniem instalowanym przez poszczególnych przewoźników (jak programy do zarządzania komunikacją zbiorową).
Zarówno przechowywanie rozkładów jak i wyszukiwanie połączeń odbywa się na serwerach i bazach danych firmy CITY-NAV sp. z o.o.. Takie podejście gwarantuje:

  •  stały rozwój i automatyczne aktualizacje systemu
  •  wysoką wydajność obliczeń (ilość przyznanych serwerów dla miasta jest zależna od ilości odwiedzin)
  •  brak konieczności  samodzielnej konfiguracji i monitorowania systemu
  •  wyszukiwanie optymalnych połączeń na terenie obsługiwanym przez kilku przewoźników  (np. miasto i niezależne linie podmiejskie)

Nakład pracy ze strony przewoźnika (ZTM/UM) sprowadza się do publikowania pod ustalonym adresem aktualnego rozkładu jazdy (zwykle rozkłady publikowane są we własnych formatach). Możliwe jest też przesyłanie rozkładu pod omówiony adres e-mail. Jakdojade.pl sprawdza okresowo publikowane rozkłady,  transformuje je na własny format i aktualizuje system.
Istnieje możliwość publikowania kilku rozkładów jednocześnie. Przykładowo, przy zmianie rozkładu mogą istnieć dwa rozkłady z odpowiednimi datami obowiązywania – system zastosuje właściwy rozkład w zależności od podanej przez użytkownika daty wyszukania trasy.
Jakdojade.pl potrafi również obsłużyć różnego typu remonty i tymczasowe zmiany w rozkładach. W tym celu należy opublikować/przesłać rozkład jedynie zmodyfikowanych linii, wraz z czasem obowiązywania modyfikacji (rozkład zostanie nałożony na rozkład bazowy na określony czas). Jeśli nie jest możliwe wygenerowanie odpowiedniego pliku istnieje możliwość kontaktu z pracownikiem jakdojade.pl, który może wprowadzić modyfikację ręcznie.

Ponieważ publikowane rozkłady niestety rzadko są wolne od błędów, ważne jest, aby ich przesłanie odbyło się odpowiednio wcześnie (instalacja nowego rozkładu wymaga poprawek/weryfikacji przez pracownika firmy).

Chciałbyś, aby Twoje miasto znalazło się w Jakdojade.pl?

Napisz!

Wymagane dane:

Współrzędne przystanków

Podstawowa informacja to współrzędne geograficzne przystanków – przystanki muszą być identyfikowalne unikalnym kodem.
Danymi przystanków dysponują zazwyczaj przewoźnicy, lub  urzędy miast. Współrzędne przystanków znajdują się czasem bezpośrednio w eksportowanych przez programy rozkładach jazdy. Plik ze wszystkimi wykorzystywanymi przystankami (i ich współrzędnymi) powinien być dołączany do każdego publikowanego rozkładu.
Możliwe jest dostarczenie przez firmę City-nav programu do ręcznej edycji/wprowadzenia przystanków na mapie.

Rozkład jazdy

Jeśli występują warianty kursów, preferowane są rozkłady w postaci kursowej. W przeciwnym wypadku wystarczy rozkład tabliczkowy.
Możliwa jest interpretacja wariantów z postaci tabliczkowej – wymaga to jednak kilkumiesięcznej pracy naszych informatyków.

Wróć